Hello Kitty Euro Gift Tin PEZ Dispenser

Hello Kitty Euro Gift Tin

Year Introduced: 2012