Hello Kitty Mini Plush PEZ Dispenser

Hello Kitty Mini Plush

Year Introduced: 2012